درباره ما

درباره ما

سفره ایرانی، سفره ای که بنیاد آن فرهنـگ و آیـین ایـرانی، لقمـه هایـش حـلال، خوراک هایـش سـالم و طعمـش بـه یـاد ماندنـی اسـت.

کوشش می کنیم آنچه در شأن سفره ایرانی است تدارک ببینیم و مهیا هستیم که هر روز بهتر باشیم…

برآنیم به یاری پرودگار نعمت و برکت سفره ای بگسترانیم به وسعت قلب پاک مادران، با انگیزه ی گردهم آوردن اعضای خانه جهت حفظ و تداوم کانون گرم و مقدس خانواده. باشد که به حرمت و برکت سفره ایرانی یادآور خاطرات شیرین باهم بودن و آرامش عشق مادری باشیم.

الزامات؛

بر اساس اهــــــداف فوق الزامات زیر نیز مــورد توجه مـــــدیران مجموعــــه ” بانــو پـخـت ” بوده است که به طور منظــــم در حال مطالعه ، پی گیری و تکمیل است:

۱- بکار گیری همکاران متخصص و معتقـد به فرهنگ ایرانی

۲- تشکیل گــــــــروه هــای کاری تخصــــصــــــــی و حــــــرفه ای

۳- فضا سازی و تامین مکانهای مناسب اجــــرایی و عـــملیاتی

۴- سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز طرح ها و اهــداف بانو پخت

۵- پی گیری ، اخذ و پیاده سازی سیستم های استاندارد مدیریتی، بهداشتی و کیفیتــــی در زمینـــه های مـــــربوط به حــــوزه فعالیت کاری

اهداف و رسالت؛

با توجه به دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدتی که بر روی اهداف در راستای تحقق رسالت اجتماعی که بر عهده داریم عناوین زیر را در دراز مدت سرلوحه فعالیت خود و پرسنل زحمت کش بانو پخت قرار داده ایم؛

• پرچم داری صنعت تولید انبوه با طمع و کیفیت خانگی در سال ۱۳۹۶

• شناخته شدن بانو پخت به عنوان یکی از ۳ برند برتر در علوم تغذیه و صنایع غذاهای گرم.

• تاسیس یک دانشکده یا موسسه آموزشی مربوط به تغذیه، آشپزی و صنعت کیترینگ.

• ارائه بالاترین سطح کیفیت در زمینه تولید غذاهای گرم ایرانی با طمع و مزه خانگی

• ارائه بالاترین سطح کیفیت در زمینه تولید انبوه غذاهای گرم ایرانی با طعم خانگی

• شناخته شدن برند بانو پخت به عنوان برندی با کیفیت و زیرساخت های حرفه ای در صنعت تولید غذاهای گرم و محصولات غذایی بسته بندی

• طراحی، راه اندازی و اداره سایت اینترنتی بسیار جامع و پیشرفته مشتمل بر فروش غذا بصورت آنلاین، ارائه خدمات فنی، مشاوره آموزشی در بخشهای مختلف سلامت، تغذیه در زمینه صنعت غذا.

• جامعه ای سالم با کمک تغذیه سالم در افراد جامعه

کاربران گرامی درحال توسعه سایت می باشیم؛ لطفا سفارش ثبت نکنید... پس از راه اندازی اطلاع رسانی سراسری خواهد شد...کـانـال تـلـگـرام